Pagina's

woensdag 24 december 2008

Groepsschrijfles "Muziek"


In deze les taalbeschouwing en schrijven leerden de kinderen eerst een mening vormen door brainstormen, het associëren en het ordenen rond een gegeven onderwerp.
Ze moesten de gevonden informatie kritisch leren bekijken en oordelen of ze bij het opgegeven onderwerp paste.
Nadien verwerkten ze die in een tekstje rond het opgegeven onderwerp: "Wat betekent muziek voor jullie?"

Hoe ging dat nu concreet?

1. De kinderen werden in groepjes van 4 verdeeld. Elk groepje kreeg een flap met daarop in het midden het woord "Muziek" geschreven. Nu gingen ze "brainstormen"! Alles wat in hen opkwam als ze aan "muziek" dachten, werd op de flap genoteerd.

2. Uit dat "woordweb" kozen de kinderen dan 10 woorden die ze nadien zeker in hun tekst zouden verwerken. Die woorden kleurden ze groen.

3. Nu moest nog een logische volgorde voor de zo dadelijk te schrijven tekst worden aangebracht. Daartoe werden de 10 gekozen woorden genummerd van 1 tot 10.

4. Tenslotte gingen de kinderen aan de slag om de tekst te schrijven. Dat was misschien nog het moeilijkst van al. Niet in het minst omdat de "secretaris" natuurlijk wel wat tijd nodig had om de samen gevonden zinnen behoorlijk te kunnen noteren.

De resultaten - vier totaal verschillende teksten - vielen aardig mee. Het was tenslotte de eerste keer dat we zo'n "groepsschrijfles" probeerden. Hieronder kan je ze alle vier lezen.
Muziek

(door: Alyssia, Cato, Lies en Melodie)

We gaan op het podium staan.
Het publiek hoort onze stemmen.
De zanger en zangeressen dansen en ze zingen een lied.
Als we klaar zijn, zegt de jury wie gewonnen is.
De winnaar krijgt goud of zilver.
Dan applaudisseren de mensen en klappen.Muziek

(door: Lex, Lucas, Niels en Sander)

Je mag nooit uw land in de steek laten. En als je een orkest hebt ook niet.
Als ze je van achter willen horen, moet je boxen hebben.
Een gitaar kun je ook aansluiten aan de boxen.
Een drum kun je niet bespelen zonder stokjes.
Er moeten eerst gaatjes in zitten voor dat je een fluit kunt bespelen.
Rock is meestal voor tieners.
Uit een piano komen mooie klanken.
Zangers staan meestal op een podium.Muziek

(door: Anouck, Florette, Inne en Lisa)

Eerst moet je de noten goed kunnen lezen.
Dan heb je het ritme, dat zijn ta-titi-vierde-rust en ti-tiritiri.
Dan heb je het ritme 2-3-4.
Dan doe je vaak een melodisch dictee.
Bij een toets heb je vaak theorie.
Na één jaar notenleer krijg je een instrument om te bespelen.
Je kan gitaar, drum, piano en nog veel meer bespelen.
Dan kan je beroemd worden door zanger of zangeres te worden!Muziek

(door: Dries, Matthijs, Sam, Thomas en Timon)

Eerst moet je naar de muziekschool.
Daar leer je mooie noten.
Je kan dan mooi gitaar spelen.
Dan kan je punk en rock spelen.
Je kan dan in een concert musiceren.
En als je dat mooi kan, dan mag je in een zaal optreden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Bedankt voor je reactie!
Je tekst verschijnt niet meteen. Hij wordt eerst nagelezen.
Het kan dus even duren voor die hier getoond wordt.
Kom later nog eens terug. Misschien heeft er wel iemand geantwoord op jouw opmerking ...