Pagina's

woensdag 24 december 2008

Groepsschrijfles "Muziek"


In deze les taalbeschouwing en schrijven leerden de kinderen eerst een mening vormen door brainstormen, het associëren en het ordenen rond een gegeven onderwerp.
Ze moesten de gevonden informatie kritisch leren bekijken en oordelen of ze bij het opgegeven onderwerp paste.
Nadien verwerkten ze die in een tekstje rond het opgegeven onderwerp: "Wat betekent muziek voor jullie?"

Hoe ging dat nu concreet?

1. De kinderen werden in groepjes van 4 verdeeld. Elk groepje kreeg een flap met daarop in het midden het woord "Muziek" geschreven. Nu gingen ze "brainstormen"! Alles wat in hen opkwam als ze aan "muziek" dachten, werd op de flap genoteerd.

2. Uit dat "woordweb" kozen de kinderen dan 10 woorden die ze nadien zeker in hun tekst zouden verwerken. Die woorden kleurden ze groen.

3. Nu moest nog een logische volgorde voor de zo dadelijk te schrijven tekst worden aangebracht. Daartoe werden de 10 gekozen woorden genummerd van 1 tot 10.

4. Tenslotte gingen de kinderen aan de slag om de tekst te schrijven. Dat was misschien nog het moeilijkst van al. Niet in het minst omdat de "secretaris" natuurlijk wel wat tijd nodig had om de samen gevonden zinnen behoorlijk te kunnen noteren.

De resultaten - vier totaal verschillende teksten - vielen aardig mee. Het was tenslotte de eerste keer dat we zo'n "groepsschrijfles" probeerden. Hieronder kan je ze alle vier lezen.
Muziek

(door: Alyssia, Cato, Lies en Melodie)

We gaan op het podium staan.
Het publiek hoort onze stemmen.
De zanger en zangeressen dansen en ze zingen een lied.
Als we klaar zijn, zegt de jury wie gewonnen is.
De winnaar krijgt goud of zilver.
Dan applaudisseren de mensen en klappen.Muziek

(door: Lex, Lucas, Niels en Sander)

Je mag nooit uw land in de steek laten. En als je een orkest hebt ook niet.
Als ze je van achter willen horen, moet je boxen hebben.
Een gitaar kun je ook aansluiten aan de boxen.
Een drum kun je niet bespelen zonder stokjes.
Er moeten eerst gaatjes in zitten voor dat je een fluit kunt bespelen.
Rock is meestal voor tieners.
Uit een piano komen mooie klanken.
Zangers staan meestal op een podium.Muziek

(door: Anouck, Florette, Inne en Lisa)

Eerst moet je de noten goed kunnen lezen.
Dan heb je het ritme, dat zijn ta-titi-vierde-rust en ti-tiritiri.
Dan heb je het ritme 2-3-4.
Dan doe je vaak een melodisch dictee.
Bij een toets heb je vaak theorie.
Na één jaar notenleer krijg je een instrument om te bespelen.
Je kan gitaar, drum, piano en nog veel meer bespelen.
Dan kan je beroemd worden door zanger of zangeres te worden!Muziek

(door: Dries, Matthijs, Sam, Thomas en Timon)

Eerst moet je naar de muziekschool.
Daar leer je mooie noten.
Je kan dan mooi gitaar spelen.
Dan kan je punk en rock spelen.
Je kan dan in een concert musiceren.
En als je dat mooi kan, dan mag je in een zaal optreden.

donderdag 11 december 2008

Kerststal


Naar aloude jaarlijkse gewoonte bouwen de kinderen van 3a de kerststal op de speelplaats van Tandem 2. Van zodra de sint goed en wel terug richting Spanje is verdwenen, beginnen de werken.
Dit jaar kampten we met een kleine vertraging door het slechte weer, begin deze week. Maar vandaag vlogen we er dan met man – en vrouw! – en macht in.
Eerst zochten we alle spullen bij elkaar. Dat kan al tellen, want die panelen en houten paletten wegen aardig door. Gelukkig komen er ook altijd spontaan grotere kinderen een handje toesteken en … vele handen maken het werk licht!
De echte timmerwerken startten dan! Panelen aan elkaar spijkeren met zo’n grote hamer is echt niet gemakkelijk, maar het lukte toch aardig. Dan het dak erop; dat nam de meester grotendeels voor zijn rekening.
Ondertussen maakten de kinderen de omheining af. Dat ze dat helemaal zelfstandig voor elkaar hebben gekregen is uitzonderlijk. Geen platgeklopte duimen, geen ruzie, geen uit elkaar vallende constructie, … Zoiets is buitengewoon en verdient een dikke bravo!