Pagina's

woensdag 24 december 2008

Groepsschrijfles "Muziek"


In deze les taalbeschouwing en schrijven leerden de kinderen eerst een mening vormen door brainstormen, het associëren en het ordenen rond een gegeven onderwerp.
Ze moesten de gevonden informatie kritisch leren bekijken en oordelen of ze bij het opgegeven onderwerp paste.
Nadien verwerkten ze die in een tekstje rond het opgegeven onderwerp: "Wat betekent muziek voor jullie?"

Hoe ging dat nu concreet?

1. De kinderen werden in groepjes van 4 verdeeld. Elk groepje kreeg een flap met daarop in het midden het woord "Muziek" geschreven. Nu gingen ze "brainstormen"! Alles wat in hen opkwam als ze aan "muziek" dachten, werd op de flap genoteerd.

2. Uit dat "woordweb" kozen de kinderen dan 10 woorden die ze nadien zeker in hun tekst zouden verwerken. Die woorden kleurden ze groen.

3. Nu moest nog een logische volgorde voor de zo dadelijk te schrijven tekst worden aangebracht. Daartoe werden de 10 gekozen woorden genummerd van 1 tot 10.

4. Tenslotte gingen de kinderen aan de slag om de tekst te schrijven. Dat was misschien nog het moeilijkst van al. Niet in het minst omdat de "secretaris" natuurlijk wel wat tijd nodig had om de samen gevonden zinnen behoorlijk te kunnen noteren.

De resultaten - vier totaal verschillende teksten - vielen aardig mee. Het was tenslotte de eerste keer dat we zo'n "groepsschrijfles" probeerden. Hieronder kan je ze alle vier lezen.
Muziek

(door: Alyssia, Cato, Lies en Melodie)

We gaan op het podium staan.
Het publiek hoort onze stemmen.
De zanger en zangeressen dansen en ze zingen een lied.
Als we klaar zijn, zegt de jury wie gewonnen is.
De winnaar krijgt goud of zilver.
Dan applaudisseren de mensen en klappen.Muziek

(door: Lex, Lucas, Niels en Sander)

Je mag nooit uw land in de steek laten. En als je een orkest hebt ook niet.
Als ze je van achter willen horen, moet je boxen hebben.
Een gitaar kun je ook aansluiten aan de boxen.
Een drum kun je niet bespelen zonder stokjes.
Er moeten eerst gaatjes in zitten voor dat je een fluit kunt bespelen.
Rock is meestal voor tieners.
Uit een piano komen mooie klanken.
Zangers staan meestal op een podium.Muziek

(door: Anouck, Florette, Inne en Lisa)

Eerst moet je de noten goed kunnen lezen.
Dan heb je het ritme, dat zijn ta-titi-vierde-rust en ti-tiritiri.
Dan heb je het ritme 2-3-4.
Dan doe je vaak een melodisch dictee.
Bij een toets heb je vaak theorie.
Na één jaar notenleer krijg je een instrument om te bespelen.
Je kan gitaar, drum, piano en nog veel meer bespelen.
Dan kan je beroemd worden door zanger of zangeres te worden!Muziek

(door: Dries, Matthijs, Sam, Thomas en Timon)

Eerst moet je naar de muziekschool.
Daar leer je mooie noten.
Je kan dan mooi gitaar spelen.
Dan kan je punk en rock spelen.
Je kan dan in een concert musiceren.
En als je dat mooi kan, dan mag je in een zaal optreden.

donderdag 11 december 2008

Kerststal


Naar aloude jaarlijkse gewoonte bouwen de kinderen van 3a de kerststal op de speelplaats van Tandem 2. Van zodra de sint goed en wel terug richting Spanje is verdwenen, beginnen de werken.
Dit jaar kampten we met een kleine vertraging door het slechte weer, begin deze week. Maar vandaag vlogen we er dan met man – en vrouw! – en macht in.
Eerst zochten we alle spullen bij elkaar. Dat kan al tellen, want die panelen en houten paletten wegen aardig door. Gelukkig komen er ook altijd spontaan grotere kinderen een handje toesteken en … vele handen maken het werk licht!
De echte timmerwerken startten dan! Panelen aan elkaar spijkeren met zo’n grote hamer is echt niet gemakkelijk, maar het lukte toch aardig. Dan het dak erop; dat nam de meester grotendeels voor zijn rekening.
Ondertussen maakten de kinderen de omheining af. Dat ze dat helemaal zelfstandig voor elkaar hebben gekregen is uitzonderlijk. Geen platgeklopte duimen, geen ruzie, geen uit elkaar vallende constructie, … Zoiets is buitengewoon en verdient een dikke bravo!

vrijdag 28 november 2008

Witje

Ik had er wel mee willen trouwen, met Witje. Maar ja, 't is anders gelopen ...
Hieronder lees je weer de teksten van de reporters van 3a die deze leuke theatervoorstelling bijwoonden.
Vermoedelijk zullen er nu wel meer verslaggevers opduiken. Er zijn immers "bonnen" te verdienen. Bij inlevering van zo'n bon mag je een keertje je huiswerk overslaan! Daarvoor kan je toch wel eens een keertje aan je pc gaan zitten, niet?!
Deze keer bijt Matthijs de spits af.
(Maar wat Matthijs schrijft, is wel het strikte minimum, hoor. Nóg minder zinnen kunnen we nog moeilijk een verslag noemen, hé ...)

Het toneel was heel tof. Het ging over een meisje dat Witje heette. Het toneel was ook wel grappig. Het was soms ook wel spannend. En nog een dikke knuffel voor de meester!
Matthijs

Wij gingen met het vierde en derde naar het toneel Witje. Het leek erg hard op Sneeuwwitje. Er was ook wel veel muziek. Dat is natuurlijk fijn! Ze maken ook veel rijmpjes, natuurlijk ook fijn! En het is een toneelstuk waarbij maar 2 personen mee spelen. Er is maar 1 dwerg en geen 7. Einde!
Lucas

We zijn naar het toneel geweest. Het ging over Witje en de slechte stiefmoeder die Witje wou vermoorden. Maar de jager die Witje niet wou vermoorden, doodde een everzwijn en nam de lever als bewijs mee voor de koningin. De koningin at de lever op als kroketjes gebakken. Toen vroeg ze aan haar spiegels wie het mooiste van het land is en de spiegels zeiden dat de koningin heel mooi is maar Witje was nog mooier. En de spiegels zeiden dat Witje bij de laatste kabouter was. De koningin werd heel boos en ging het zelf oplossen en ze had een toverspreuk die haar in een oud mevrouwtje veranderde. Ze vergiftigde een appel en gaf die aan Witje en toen ging ze opeens weg. Witje nam 3 happen en voelde zich duizelig en ze ging liggen op het huisje van de kabouter en toen kwam de prins en hij zat te praten omdat hij niet rijk was en toen werd Witje wakker. En toen schrok de prins heel hard omdat Witje achter zijn rug stond en hij wou haar meenemen naar zijn paleis. Maar Witje wou het niet en de prins ging weg. Toen kwam de kabouter terug uit het bos en hij zei ik ben op jou en witje zei ik ook op jou.
Cato

Dag meester,
We zijn gisteren naar het toneel geweest.
Het was super leuk.
Het heette Witje. Het was een meisje en het was een beetje zoals het sprookje van Sneeuwwitje. Alleen werd de kabouter dan verliefd op Witje in plaats van de prins. Witje haatte de prins. De prins wou dat Witje bij hem kwam wonen, maar dat wou Witje dan weer niet. Zij wou liever bij Bouter blijven, want Bouter was veel liever. De prins zei allemaal dingen waardoor Witje misschien bij hem zou kunnen wonen. Maar Witje bleef bij Bouter. En ook de koningin vermomde zich in een heks. Dus bleven Bouter en Witje bij elkaar. En ze leefden nog lang en gelukkig.
Einde
xxx Florette retteketet

We gingen vandaag naar een toneel, genoemd Witje. Het ging over een klein prinsesje en een boze heks. Maar de heks wilde haar doden want ze was jaloers op het mooie meisje. Gelukkig fopte de jager haar en doodde een everzwijn. De kok maakte kroketjes van de lever. Witje verstopte zich ondertussen in het bos. En daar kwam zij een kabouter tegen. Ze mocht bij hem komen wonen maar ze moest toch nog wel wat klusjes doen. Een paar dagen later kwam er een heks langs met een lekkere appel maar ze wist niet dat die vergiftigd was. En ze at er van en ze ging dood. Toen kwam er een prins langs. En plots leefde Witje terug. De prins had graag dat Witje met hem mee ging naar zijn paleis en hij beloofde dat ze bij hem geen klusjes meer moest doen. Maar ze was verliefd op de kabouter en bleef voor altijd in het bos. Einde.
Dit was een verslagje van reporter Niels uit Mortsel.

Er was een stiefmoeder en die wilde Witje doden. Ze riep een jager en vroeg de jager om Witje te doden. De jager wilde Witje niet doden.
Toen de jager Witje zag, zei hij: ik moet je doden en Witje vroeg waarom. De jager zei dat de stiefmoeder het gezegd had. Witje liep weg.
De jager had een idee. Hij ging een wrattenzwijn doden en nam het hart en de longen om aan de stiefmoeder te geven.
In het bos liep ook een vos en de vos rijmde altijd. De vos had honger en wilde Witje opeten. Witje zei dat ze besmet was en de vos liep weg.
Witje zag een huisje. In dit huisje at ze brood en pap. Toen ze iets hoorde verstopte ze zich achter het huisje. Er was een dwerg. Even later vond de dwerg Witje.
Witje zei dat ze moe was en ze mocht blijven logeren bij de dwerg.
De stiefmoeder heeft het hart opgegeten als kroketjes. Toen vroeg ze aan de spiegel wie de mooiste was van het land. De spiegel zei: U bent mooi maar Witje is veel mooier.
De stiefmoeder zei: moet ik nu alles zelf doen? Ze veranderde zich in een oud vrouwtje en ze ging naar Witje.
Ze vroeg aan Witje of ze een appel wilde eten. Ze had drie soorten: een gele , een groene en een rode. Witje wilde de groene, maar het oude vrouwtje zei dat de rode veel lekkerder was.
Witje nam 3 hapjes van de appel en haar buik deed al pijn. Ze viel in slaap.
Er kwam een prins. Hij was niet rijk. Hij had geen groot kasteel. Hij zag Witje. Hij vond haar mooi en wilde haar als prinses meenemen naar zijn paleis. Witje wilde niet en stuurde de prins weg.
Toen kwam de dwerg. Hij zei tegen Witje: ik ben op jou. Hij gaf een muts aan Witje. Witje zei: ik ben ook op jou.
Einde.
Lisa

donderdag 27 november 2008

Gezonde Voeding-namiddag


Vandaag hielden wij samen met 3b en 4a en b een "Gezonde Voeding-namiddag". Ik deed in de klas een oproep: of er reporters waren die een tekst konden doormailen ...
Florette was de eerste. Haar verslagje kwam binnen omstreeks 16.45 u.
Laten we maar meteen bij haar gaan lezen hoe wij deze namiddag precies doorbrachten.
Oh! Toch nog eerst dit: hartelijk dank, mama's, voor de hulp die jullie boden!

Het was een super leuke dag.
Ik zal je vertellen waarom.
We hebben allerlei lekkere fruitdingetjes en groentedingetjes gemaakt.
Er waren krokodillen, gezichtjes, fruitsatés, en nog veel meer.
Sommige mama's zijn komen helpen.
We hebben tussendoor even een quiz gedaan.
Wij (3a), de mama's en ik denk 4a, zijn gewonnen.
Einde
xxx Florette retteketet

Met fruit en groenten van alles maken: clowntjes van beschuiten, skeletten van groenten, krokodillen van broodjes, fruitsateekes, ... Er kwamen ook mama's helpen. Het vierde kwam ook van alles mee maken. Wij werden in zes groepen verdeeld, en aan het werk! Een tijdje later was het quiz en rarara ... 3a, 4b en de mama's zijn samen gewonnen. Daarna mochten we ook nog eens van alles proeven. Njam, njam! Einde.
Lucas

We gingen (3a,3b en4b) naar de refter om dingen met groenten en fruit te maken.
Je kon dit allemaal maken : fruitsatés, beschuitclowntjes, citroensap en fruitpunch, skeletten, spinnenkopjes, sandwichkrokodillen, …
Allemaal super! Ook wel lekker als je van gezond eten houdt.
Ik koos voor de fruitsatés.
Na de speeltijd deden we nog een quiz over voeding. Tof, want we waren gewonnen, samen met 4b en een mama.
Het was een keileuke middag die zo voorbij was.
Groetjes van Inne en smakelijk.


Wij moesten een snijplank, mes, twee stukken fruit, bord, citruspers meebrengen. Ik zat in de groep waar we een “krokodil”- sandwich hebben gemaakt. Toen elk groepje klaar was, was het speeltijd. Alle kinderen lopen op de speelplaats, na een kwartier zijn we naar de refter gegaan en er moest een kind van elke klas naar voor komen voor een quiz. Na de quiz riep meester Marc de winnaars af. Daarna mocht iedereen iets proeven.
Thomas

dinsdag 18 november 2008

Naar Bakkerij Buffel!


Op maandag 17/11 bezochten wij Bakker Buffel. Nadien schreven de kinderen een verslag. Vooraf werden mogelijke invalshoeken onderzocht aan de hand van de W-vragen (en enkele H-vragen): Wie? Wat? Waar? Wanneer? Waarom? Waarmee? Welke? Hoe? Hoelang? ... We snapten ook dat zinnen best niet telkens beginnen met de woordjes "en", "en dan", "en toen" ... Ook zouden we in 't bijzonder letten op de hoofdletters en de leestekens. Daarna gingen we aan de slag.

We gingen naar bakker Buffel. Eerst werden we in groepen gesplitst. Dan hebben we speculaasjes gemaakt. We hebben in de oven mogen voelen. Guido heeft ons laten zien hoe je een brood moet maken. Toen hebben we chocolade gekocht. Het was leuk.
Lies

We gingen naar bakker Buffel. Dan gingen wij naar achter. Daar hingen wij onze jassen aan het rek. Wij werden dan gesplitst. Hij liet dan zien hoe je speculaas maakt. De opa kwam dan naar ons. Iedereen verwisselde dan bij de oven. Wij mochten ook een keer proeven. Dan gingen wij iets kopen.
Dries

Wij gingen te voet naar de bakker op maandag. Er waren drie bakkers. We hebben speculaas gemaakt, dat waren sinterklaas en zwarte Piet.Wij werden in twee verdeeld. Wij zijn met de papa van Guido mee geweest. Daarna was het wisselen. Dan heeft Guido ons laten zien hoe sommige machines werken. Daarna heeft hij heel snel een sandwich gemaakt uit deeg. Hij heeft lange deegworsten gemaakt en er drie in elkaar gevlochten. Daarna mocht iedereen iets kiezen en ik koos een worstenbroodje.
Thomas

We gingen naar Bakkerij Buffel. Eerst werden we in groepen verdeeld. Dan maakten we speculaas met sinterklaas en zwarte Piet er op. Toen werden we rondgeleid. We hebben een speculaas gezien van 1 meter! Dat was heel groot. Dan heeft Guido laten zien hoe ze pistolets maken. Toen heeft iedereen een speculazen ventje gekregen. Iedereen heeft iets gekocht. Ik heb een donut gekocht en een ventje van pure chocolade.
Cato

Vandaag gingen we naar de bakkers. We mochten speculaas maken. We kregen ook een rondleiding. Dan liet Guido ons zien hoe je brood moet maken. Er moet gist in een machine en een klein beetje water met bloem. Het deeg moet 15 minuten in de machine draaien. Maar ik vond het speculaas maken toch leuker omdat we op de deeg mochten kloppen. We mochten ook allemaal iets kopen in de bakkerij. Ik kocht een grote witte Zwartepiet. Want ik hou heel veel van witte chocolade.
Niels

We gingen naar de bakker. We moesten ons in twee groepen verdelen. De meester heeft foto's genomen. We moesten mannetjes maken van speculaas. We gingen naar achter. We mochten eens proeven van de speculaas. Op het laatste mochten we zelf iets kopen met onze eigen centen. Ik heb een brood voor mama gekocht.
Sander

We gingen om 9 uur naar de bakker. Guido, de bakker, vertelde hoe we speculaas moesten maken. Guido deed het ook voor. Toen gingen we naar de papa van Guido. Die liet ons de oven zien. Die was heel warm! Hij liet ons ook de diepvriezer zien. Op het einde kregen we een speculaas en een snoepje. Toen koos ik nog een chocoladen ventje. We gingen dan terug naar de school. Ik vond het heel leuk.
Matthijs

Wij gingen met de hele klas naar bakker Buffel. We hebben speculaas gebakken van Sinterklaas. Guido heeft ons een rondleiding gegeven. We hebben brood gebakken met bloem, gist, melk en een beetje boter. Het deeg werd gemaakt met een grote machine. Op het einde kregen we allemaal een speculaas en een snoepje. Dan hebben we in de winkel iets gekocht.
Florette

Wij gingen te voet naar de bakker. We gingen helemaal naar achter. Daarna gingen we speculaas maken. Dan kregen we een rondleiding met een opa die vroeger ook in de bakkerij werkte. Toen gingen we naar de diepvries zien en er zat veel eten in. We moesten speculaas kneden. En dan in een speciaal hout leggen waar sinterklaas op staat. Toen we gedaan hadden, mochten we nog iets kopen. Ik vond het super.
Lisa

Wij gingen naar de bakker Buffel. We hebben daar speculaasjes gemaakt van sinterklaas en zwarte Piet. We hebben ons verdeeld in twee groepen. Een bakker is met ons naar de andere kant geweest. We hebben de oven gezien en dat was warm. We hebben ook koffiekoeken gezien. We zijn dan naar de andere kant geweest en daar hebben we grote machines gezien. We hebben ook de speculaasjes gekregen met een snoepje erbij. We mochten nog iets kopen. Ik heb mijn geld aan Florette gegeven. Dan zijn we terug naar school gegaan.
Melodie

Wij gingen met de klas naar de bakker. Dat was op een maandag. Eerst kregen wij uitleg over wat wij gingen doen en hoe dat zou gebeuren. Dan werd de klas in twee groepen verdeeld.Eén groep maakte speculaas. De andere groep ging met de nadere bakker mee. Die kregen uitleg en na een paar minuten draaiden de rollen om. Degenen die speculaas maakten hadden heel veel ingrediënten nodig, zoals bruine suiker en bloem. Er waren veel machines waarmee je pistolets kan maken en ook machines waar dat ze mee kneden. Dan was het daar gedaan en gingen we naar de winkel.
Lucas

We gingen eens naar de bakker Buffel op maandag. Wat de meester had vrijdag gezegd dat we speculaas gingen maken. We waren in twee groepen verdeeld. Ik ging eerst met de papa van Guido mee. Die heeft ons de koude koffiekoeken laten zien. Bij Guido hebben wij speculaas gemaakt van sinterklaas en zwarte Piet. En dan kregen we speculaas in de vorm van sinterklaas. Ik heb twee donuts en een chocoladen ventje gekocht. Guido heeft ons laten zien hoe je brood maakt. Nadat iedereen snoep had gekocht, zijn we terug naar de school gegaan.
Alyssia

We gingen naar bakker Buffel (te voet). We gingen daar maandag 17 november 2008 's ochtends naar toe. Er waren drie bakkers. Ze heten: Guido, Luc en de papa van Guido. Guido legde uit hoe we speculaas moeten maken. Toen mochten we het zelf maken. Je moest dat zo doen: eerst moet je kneden en dan moet je een grote rol maken en dan moet je dat op een vorm of vormen leggen. Dan moet je met de muis van je hand op de speculaasdeeg duwen en dan moet je er met je hand op kloppen. Dan moet je met een doorzichtig draadje de rest van de speculaas afsnijden. De speculaasdeeg die nog overblijft, moet je eraf halen.
Dan gingen we naar de papa van Guido. We gingen naar een diepvries. Daarin lagen kleine gebakjes die nog niet gebakken zijn. Dan gingen we naar de oven. We mochten onze hand erin steken. Matthijs durfde niet zo goed.
Dan legde Guido uit hoe je brood moet maken. Hij woog het brooddeeg. Er was precies een hele grote pistolet. En dan was er een grote rode plaat. Er waren kleine kringetjes in. Je moest dat in een machine doen en dan waren er 30 kleine pistolets!
Guido had ook drie lange dunnen deegrolletjes gemaakt. Toen had hij één uiteinde van elk lang dun deegrolletje gepakt. Met de rest van de slierten vlocht hij een brood. Aan het einde van de vlecht maakte Guido het terug aan elkaar.
Toen gingen we naar de verkoopster. We mochten iets kopen. Ik had een vi-corn en drie koffiekoeken met chocolade en pudding erin en dikke speculaas. Da-ag!
Inne

Maandagmorgen gingen we te voet naar bakker Buffel. Daar maakten we speculaas. In de speculaas moest bruine suiker want door de bruine suiker werd de speculaas bruin. Er moeten ook speculaaskruiden en water bij. Daarna hebben we een rondleiding gekregen door de papa van Guido. Hij heeft ons verteld hoe het brood groter wordt door er gist in te doen. Daarna hebben we gezien hoe ze brood, broodjes, sandwiches en pistolets maken. Met een machine maken ze de pistolets van elkaar. Op het einde hebben we allemaal een chocoladen ventje gekocht en onze speculazen meegekregen.
Anouck

We gingen om 9 uur naar de bakker. Wij hebben geleerd dat in brood altijd gist moet en wij hebben speculaas gemaakt. Guido heeft groepjes gemaakt en de oude bakker heeft ons taartjes laten zien. Daarna veranderden we van groep en dan gingen we speculaas bakken. Dan hebben we vormpjes gemaakt en de andere groep kwam mee zien hoe ze deeg maken. Dan gingen de speculaasjes in de oven. er was nog tijd over en ze gingen brood maken. Ze deden bloem en water in de machine. Toen het deeg klaar was, ging ze in een andere machine. Uit die machine haalden we mooie bolletjes.
Timon

Wij gingen met onze klas naar bakker Buffel. De bakker Guido heeft ons uitgelegd hoe wij speculaas moesten maken. We hebben ons in twee groepen verdeeld. Ze hebben daar een speciale machine en in dat apparaat lag het deeg. De papa van Guido heeft ons uitgelegd hoe de broden in de oven gelegd worden. We kregen onze speculaas. We hebben nog iets gekocht. We hadden ook zelf onze speculaas gemaakt. Er waren 3 bakkers: Guido, Luc en de papa van Guido. Aan die grote pot zat een slurf en dat was wel grappig. De meester heeft ook foto's genomen. De bakker Guido heeft ook zo'n vlechten gemaakt van deeg. We hebben met de draden gewerkt. We hebben ook de figuurtjes zelf gemaakt.
Lex

Wij gingen met de klas naar de bakker. We werden in groepen verdeeld. Ik ging eerst met de oude bakker mee. Hij vertelde hoe ze koffiekoeken maken. Dan ben ik speculaas gaan maken. Toen heeft hij gezegd hoe ze pistolets maken. Toen mochten wij nog een chocoladen ventje kopen. Hij heeft ook verteld over de kneedmachine.
Sam

donderdag 16 oktober 2008

Week van het Bos


Tijdens de week van het bos maakten we een wandeling met Fons de gids doorheen de natuur van het fort.
Opdracht, de dag nadien: schrijf in enkele goede zinnen wat je onthouden hebt van die leerwandeling.

Tijdens de wandeling zagen we dat de blaadjes andere kleuren kregen. Onze gids toonde een opgezette rat. De gids toonde hoe de blaadjes van de bomen vallen. De gids toonde ons hoe de regenwormen naar boven komen.
Matthijs.

De bruine ratten kunnen in het water en uit het water. De meneer liet twee opgezette ratten zien. Lex plukte bessen en de meneer zei: die bessen zijn giftig. De woelrat leeft niet in het riool. Als een boom heel oud is, dan komen er paddenstoelen op.
Thomas

Er bestaan bruine ratten. Van sommige bessen mag je niet eten in de herfst. De bomen: sommige groeien traag en andere snel. De paddenstoelen die hebben duizenden zaadjes.
Dries

De meneer van de wandeling heeft verteld over bomen en bladeren en over ratten en takken. Ik vond het tof. We hebben over vogeltjes en over paddenstoelen geleerd. Ik vond het een toffe wandeling.
Melodie

We zijn gaan wandelen in het fort. We hebben over bladeren en ratten geleerd. Ook dat je in de herfst geen braambessen lager dan zestig centimeter mag plukken. Het ging ook over paddenstoelen en giftige planten en bomen.
Lucas

Die meneer liet ratten zien. Hij vertelde veel over de bomen. Hij vertelde ook over het leger en het fort. Hij vertelde over paddenstoelen.
Sam

De meneer liet ons een paar ratten zien. Hij vertelde dat een rat de bruine rat heet. De andere was de woelrat. De bladeren verkleuren omdat in de winter het water bevriest.
Niels

De meneer vertelde over ratten en forten en bomen en paddenstoelen en bessen. We hebben een leuke wandeling gemaakt. We mochten geen stokken pakken van de meneer, anders gaan die stokken in de ogen. Er was een giftige boom en die rook naar marsepein.
Lisa

Er zijn bruine ratten en die kunnen zwemmen en er zijn ratten die onder de grond leven. Er zijn ook heel giftige bomen en er zijn ook bomen die niet giftig zijn. In de herfst verkleuren de bladeren. Sommige paddenstoelen zijn soms heel giftig.
Timon

De bruine ratten zijn heel vies. Bijna alle paddenstoelen zijn giftig. Bij het leger was het altijd gevaarlijk. De bomen zijn meestal oud.
Sander

Bomen die oud zijn, daar komen paddenstoelen op. Braambessen mag je niet meer opeten begin september. Dat is als ze lager zijn dan zestig centimeter want dan kunnen er vossen pipi op gedaan hebben. Als het boven de zestig centimeter is dan mag je die wel opeten. We hebben twee soorten ratten gezien. Eén heet bruine rat, de andere rat heet woelrat.
Inne

We hebben gewandeld en we hebben opgezette dieren gezien. Fons heeft verteld over de forten en hij zei dat de forten dienden om de koning te beschermen. Fons heeft verteld over bomen. Fons zei ook dat er bomen zijn die rap groeien. Die hebben alleen spinthout.
Cato

Bladeren verkleuren en vallen van de boom. We hebben een grote wandeling gemaakt. We hebben Amerikaanse vogelkers gezien en die ruikt naar marsepein. De ratten kunnen zwemmen. Een meneer legde alles uit. Sommige bessen zijn giftig.
Lies

Er was een meneer en die heette Fons. Hij legde ons allemaal dingen uit, bijvoorbeeld over ratten. De ratten waren natuurlijk niet echt, ze waren opgezet. En ook … over bladeren, over de kleur van de bladeren. Geel, rood en bruin, dat waren de kleuren.
Florette

Er waren giftige bomen en giftige bessen die Lex heeft gevonden. De meneer heeft twee ratten laten zien. De bladeren krijgen een andere kleur en ze vallen van de bomen. De bomen kunnen omvallen en er groeien soms paddenstoelen op. De vruchten kunnen giftig zijn. De bessen waren ook giftig. Fort één is afgebroken. Het leger heeft de vijand …
Alyssia

Wij hebben giftige paddenstoelen gezien en wij hebben erover geleerd. Wij hebben over bessen geleerd. Hij heeft twee ratten laten zien en hij heeft er veel over verteld. Wij hebben over bomen geleerd.
Lex

We hebben opgezette ratten gezien: de woelrat en de bruine rat.
Anouck

donderdag 25 september 2008

Kapsalon 3aIn de les Nederlands, een oefening luisteren en spreken: Naar de kapper!
De rest vertellen de kinderen wel ...

We moesten gel en een kam meebrengen en we speelden kappertje. Eerst moesten de meisjes de jongens hun haar doen en dan de jongens de meisjes hun haar doen. De meisjes moesten eerst het haar van de jongens kammen en dan gel in het haar doen. Dan de jongens de meisjes. Oei, oei, oei, … dat was geen succes.
Lucas

We hebben gel en een haarborstel moeten meebrengen en Lucas had een raar kapsel. Niels had ook een raar kapsel. Ik had ook een raar kapsel. De meisjes moesten de kapper spelen. En dan moesten de jongens kapper spelen. De jongens moesten staartjes maken.
Lex

Wij moesten gel, kam en haarborstel meebrengen. Wij speelden kappertje. Eerst hebben de meisjes kappertje gespeeld en dan de jongens. Ik vond dat Lucas en Niels een raar kapsel hadden.
Thomas

Wij waren kapper en wij moesten gel meebrengen en ook nog een kam en een haarborstel. Lex had een piekenkop. En Niels had zijn haar als een meisje.
Sander

We speelden kappertje. We moesten gel meenemen, een kam en een haarborstel. Eerst moesten de meisjes bij de jongens en dan andersom. De meisjes hadden het meeste succes.
Sam

Ik heb Thomas gekapt en toen deden we gel in de haren van de jongens. De jongens konden er niets van.
Cato

Ik heb zijn haar recht gezet. Ik bedoel dat ik Timons haar heb gedaan met gel, kam en borstel. Timon heeft mij gedaan. Hij kon er niks van, “den” Timon.
Alyssia

Lucas heeft het een beetje “chakamaka” gemaakt. Dus niet echt zo goed. Je moest twee staartjes hebben, maar dat zijn er geen twee geworden, dat is er één geworden.
Florette

We moesten een kam, haarborstel en gel meenemen. Eerst hebben de meisjes kapper gespeeld en dan de jongens. De meisjes moesten bij de jongens hun haar naar boven steken. De jongens moesten bij de meisjes staartjes maken, maar de jongens konden er niets van.
Anouck

Wij hebben kappertje gespeeld. Wij moesten een kam en gel meebrengen. Eerst moesten de meisjes met ons haar. Ze zetten ons haar recht en ze kamden onze haren. Daarna moesten wij de meisjes hun haar doen. Wij moesten de meisjes hun haar kammen. De meisjes zaten maar niet stil.
Timon

Wij moesten donderdag een kam, borstel en gel meenemen. De meiden gingen de jongens hun haar doen. En wij moesten de jongens hun haar in een piek doen. Dan moesten de jongens bij de meiden hun haar doen. Die moesten bij ons twee staarten boven onze oren maken, maar dat trok op niks!
Inne

Je moest een borstel en gel meebrengen. Dan moest je kammen van boven naar onder en van links naar rechts. Dan moest je gel in het haar doen, dan goed door elkaar doen en dan een kam maken.
Niels

De meisjes moesten als eerste kappertje spelen en weet je, de jongens deden het minder goed dan de meisjes. Ik moest ook gel in de jongen zijn haar doen. Ik moest ook de jongens hun haar rechtop zetten en we moesten ook een kam maken.
Lisa

woensdag 24 september 2008

Orkaan Matthijs! (8 jaar)


Begin september vierden we in 3a ook al enkele jarigen: twee kinderen die in de vakantie waren verjaard en ... de meester! Maar daarvan hebben we geen foto's. "Een mens denkt daar niet altijd aan, hé Maria!"
Maar vandaag vierden we iemand speciaal: onze Matthijs! Hij keek er al enkele dagen naar uit. Want hij zou nu voortaan 8 (acht!) jaar zijn.
Dat zou dus stevig feesten worden. 's Morgens in de klas en 's namiddags nog eens thuis. Wellicht is die opgebouwde spanning een beetje op zijn luchtwegen geslagen ...
Want toen Matthijs de kaarsjes van zijn wafeltjespiramide moest uitblazen, maakte hij daarbij verschrikkelijk veel wind. Er ontstond een kolkende binnenhuisorkaan! De rookontwikkeling was enorm (zie foto). De kinderen renden in blinde paniek alle kanten op.
De recente Amerikaanse orkaan Ike was slechts een licht briesje vergeleken met de storm die de jarige Matthijs vandaag in de klas aanblies!
Maar gelukkig, nadat de brandweerkorpsen van de naburige gemeenten de brand hadden geblust, konden de kinderen eindelijk een lekker wafeltje eten en een fris fruitsapje drinken.
Dus, nog eens voor de jarige: hip, hip, hip, hoera! (Maar volgend jaar minder hard blazen, hé kerel!)

N.B. Elke gelijkenis met bestaande personen is fictief maar berust niet op louter toeval. Kinderen noch dieren geraakten gewond tijdens de opnames.

zondag 21 september 2008

Misschien ...

... komt hier het online klasdagboek van 3a ...

Voorlopig testen we nog alle mogelijkheden uit.